Vol 14, Broj 53, 7. listopada 2018.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik
HČJZ Uredništvo 1

Stručni radovi

Prednosti i nedostaci hrvatskog modela zdravstvenog sustava Bez naslova
Željka Draušnik 2-8
Stavovi i znanje biostatistike među mladim liječnicima u Hrvatskoj: mixing methods istraživanje PDF
Jelena Dimnjaković, Marija Švajda, Tamara Poljičanin 9-17
ZNAČAJ IGRE U SOCIJALIZACIJI DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA PDF
Ivana Jasić, Ana Marija Jasić 18-23
Prevencija infekcije kod bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja nakon kardiokirurških zahvata PDF
Kristina Kolar 24-36
Vrste i prevencija intrahospitalnih infekcija PDF
Hanna Modrušan, Ljubica Nikolić 37-44
Sestrinska skrb za osobe s oštećenjem sluha PDF
Ljubica Nikolić, Hanna Modrušan 45-48
Javnozdravstveni značaj zbrinjavanja dijabetičkog stopala u ordinaciji obiteljske medicine PDF
Ivana Orban, Zrinka Puharić, Mirna Žulec, Ksenija Eljuga, Filip Puharić 49-53
Znamo li dovoljno o dijabetesu? PDF
Mateja Radić, Zrinka Puharić, Tatjana Badrov, Mirna Žulec, Dorian Rogović, Filip Puharić 54-63
Stavovi i mišljenja studenata treće godine preddiplomskog studija sestrinstva o odlasku na rad u inozemstvo PDF
Ivana Jasić 64-69
Utjecaj informatike u sestrinstvu na dobrobit zdravstvenog sustava PDF
Valentina Matić, Una Mujičić Čančarević 70-75
Pojavnost smrti od udara groma u Repulici Hrvatskoj (2008.-2017.) PDF
Gordan Sarajlić, Natalia Jadrijević, Marijan Erceg 76-81
PROCJENA ZNANJA STUDENATA SESTRINSTVA I FIZIOTERAPIJE O INFEKCIJI VIRUSOM ZAPADNOG NILA PDF
Ana Matanov, Štefica Mikšić, Stjepan Rudan, Ante Cvitković, Dubravka Holik 82-90