Vol 13, Broj 50, 7. travnja 2017.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Sandra Mihel 1

Stručni radovi

CANCON - Cancer Control Joint Action PDF
Mario Šekerija 2-5
Potterova „globalna“ bioetika kao odgovor na potrebu za „specijalnom“ etikom u javnom zdravstvu PDF
Iva Sorta-Bilajac Turina 6-13
PREVENTION PROGRAM "FLUORISH" PDF
Berta Bacinger Klobučarić, Blaženka Bašek Hunjadi 14-19
NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE U POŽEŠKO–SLAVONSKOJ ŽUPANIJI PDF
Katarina Babić, Ivana Jurković, Zrinka Puharić 20-23
Stavovi školske djece prema starijim osobama PDF
Ivana Jasić 24-28
METABOLIČKI SINDROM U BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM PDF
Marija Šilje, Mira Ivanković, Joško Sindik 29-44
Organizacija i rad Službe za hitnu medicinsku pomoć Virovitičko-podravske županije PDF
IVANA GRGURIĆ, ZRINKA PUHARIĆ, Goranka Rafaj, ĐURĐICA GRABOVAC 45-53
Učenici s teškoćama u osnovnoj školi PDF
Davorka Dragojevic, Vedrana Šenjug Užarević, Ana Wagner Jakab 54-65
Prikaz duljine dojenja na području Blata na Korčuli PDF
Mirna Žulec 66-74
NADZOR NAD INTRAHOSPITALNIM INFEKCIJAMA PDF
MARIJA KOPFER 75-88
ZNANJE I STAVOVI DJELATNIKA HRVATSKE VOJSKE O TRANSPLANTACIJI PDF
Antonija Bajser, Ksenija Matuš, Davorin Diklić, Zrinka Puharić 89-95
PRIMJENA CITOSTATIKA-UČINKOVITOST I ŠTETNOST PDF
RUDOLF KIRALJ, MELANI PONGRAC, Zrinka Puharić, Mirna Žulec, ĐURĐICA GRABOVAC 96-105