Vol 11, Broj 44, 7. listopad 2015.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik Bez naslova PDF
Sandra Mihel 1

Stručni radovi

ČIMBENICI RIZIKA U NASTANKU DEPRESIJE PDF
Irena Kovačević, Štefanija Ozimec-Vulinec, Valentina Krikšić, Adriano Friganović, Mirna Žulec, Mara Županić 2-13
Kronična venska insuficijencija i venski ulkus - klinička prezentacija, liječenje i prevencija PDF
Saida Rezaković, Ana Lamza Jović, Mima Georgieva 14-20
Bazocelularni karcinom - etiopatogeneza, klinička slika i liječenje PDF
Saida Rezaković, Lidija Počanić 21-26
Leptospiroza- stanje u Koprivničko-križevačkoj županiji PDF
Zrinka Puharic, Antonia Tomašek, Mirna Žulec, Marina Mačković 27-32
OTKRIVANJE OŠTEĆENJA SLUHA U RODILIŠTU OPĆE BOLNICE VIROVITICA PDF
Nives Kolar 33-36
PRIKAZ PERINATALNOG MORTALITETA RODILIŠTA OPĆE BOLNICE VIROVITICA U RAZDOLJU 2005. - 2014. GODINA PDF
Milica Ivanic 37-40
PERINATALNI POKAZATELJI VIŠEPLODNIH TRUDNOĆA PDF
Nives Kolar 41-45
UČESTALOST CARSKOG REZA U RODILIŠTU OPĆE BOLNICE VIROVITICA PDF
Milica Ivanic 46-48
Vaskularne bolesti kosti PDF
Filip Ličina 49-61
Jačanje rezilijantnosti zdravstvenog sustava na klimatske promjene u Hrvatskoj PDF
Inge Heim, Antoinette Kaić-Rak 62-64
Kvaliteta života sportaša s invaliditetom PDF
Anamarija Lazic, Renata Barić 65-104
Otkrivanje šećerne bolesti u Gradu Zagrebu PDF
Tamara Poljičanin, LOVORKA KODRIN, ZORA MARTIĆ ŽIGMUNIĆ, LJERKA MIŠURA, MELITA JELAVIĆ, VANJA TEŠIĆ 105-110
Prekomjerna liječnička praksa: ničiji dobitak PDF
Tamara Poljičanin, Katja Erjavec, Blaženka Hunjak, Tomislav Benjak, Siniša Varga 111-116
Izvješće sa simpozija o cijepljenju PDF
Bernard Kaić 117-131
Komunikacijski stilovi kod studenata sestrinstva u Dubrovniku i Zagrebu PDF
Marija Vlašić, Darko Mihović, Sanja Zoranić, Joško Sindik 132-139