Da li je korištenje svinjske masti moguće u uravnoteženom mediteranskom tipu prehrane i što preporučiti kao zdrave masnoće populaciji Hrvatske?

Autor(i)

  • Vanja Vasiljev Marchesi Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Ključne riječi:

zdrave masnoće, prehrana, maslinovo ulje, svinjska mast

Sažetak

Svijest   o prednostima korištenja maslinovog ulja i  mediteranskog tipa prehrane, u današnje je vrijeme  poznata i dokazana. Upotreba   maslinovog ulja u Hrvatskoj i dalje je premalo zastupljena naspram korištenja drugih vrsti ulja i masti.   Hrvatska spada u zemlje s niskom potrošnjom maslinovog ulja.

Svinjska mast se sve do nedavno   prezentirala kao potpuno štetna namirnica u prehrani.  Novija saznanja otkrivaju da umjereno i ispravno korištenje ove  namirnice visoke kvalitete može djelovati pozitivno na zdravlje.

Poznavanje   pozitivnih   ali i negativnih učinaka korištenja maslinovog ulja te ostalih   dostupnih   oblika masti i ulja u prehrani u široj je javnosti  nedovoljna. Ovaj rad daje jasne zdravstvene   preporuke o korištenju masnoća dostupnih u Hrvatskoj, posebno u odnosu na kvalitetu proizvodnje kod svinjske masti i maslinovog ulja.

Author Biography

Vanja Vasiljev Marchesi, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju

Docent

Downloads

Objavljeno

2015-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi