Preventivni pregledi osiguranika starijih od 50 godina u 2007. godini (Sytematic examinations of insurees 50+ years old in 2007)

Autor(i)

  • Ivan Pristaš Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Marijan Erceg Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Ranko Stevanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Urelija Rodin Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Prema podacima godišnjih izvješća iz primarne zdravstvene zaštite od 1990.-2007. godine godišnje se bilježi izuzetno mali broj preventivnih pregleda i kućnih posjeta što govori da se djelatnost opće/obiteljske medicine u potpunosti okrenula samo liječenju, sa zanemarivanjem provođenja preventivnih aktivnosti posvećenih održavanju i očuvanju zdravlja i tako postala pasivna zdravstvena djelatnost.  Inicijativa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te prvi ugovori Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i timova obiteljske medicine, potpisani 2004. godine za provođenje preventivnih pregleda osiguranih osoba starijih od 45. godina, bili su dobar početak u poboljšanju preventivnih mjera za odraslo pučanstvo i prva projektno i izvedbeno u potpunosti uspjela i cjelovito inicirana i provedena preventivna mjera na razini djelatnosti obiteljske medicine u zadnjih 25 godina.  Nakon početka provođenja programa, Pravilnikom o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja i Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu (NN188/04., NN30/05. i NN51/05.) pomaknuta je dobna granica provođenja preventivnih pregleda s 45 na 50 godina starosti, uz uvjet da u posljednje 3 godine osiguranici nisu bili u ambulanti izabranog doktora niti koristili zdravstvene usluge sadržane u okviru preventivnog pregleda.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi