Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Autor(i)

  • Ivana Pašer

Sažetak

Međunarodni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježava se 8. svibnja na dan na koji 1828. godine rođen Henry Dunant – osnivač Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Naime, u lipnju 1859. godine u Italiji se vodila posljednja bitka za neovisnost poslije koje su austrijanci protjereni sa sjevera Italije. Ishod bitke koja je trajala 15 sati bilo je 400 tisuća ranjenika koji su umirali na bojnom polju. Henry Dunant, tada mladi trgovac iz Ženeve, zatekao se u blizini bojnog polja. Kada je shvatio da ne može sam pomoć svim ranjenicima među civilima je počeo tražiti dobrovoljce.   Uspio je sakupiti volontere koji će mu pomoći u zbrinjavanju ranjenika i smještavanju u crkve i privatne kuće. Iako je veliki broj ljudi zajedno s njime bio voljan pomoći i brinuti za ranjenike Henry je uvidio da nitko od njih ne raspolaže dovoljnim medicinskim znanjem i tada mu na pamet pada ideja o osnivanju međunarodnog društva za pomoć  pri kojima bi i države imale ključnu ulogu. U svom djelu “Sjećanje na Solferino†ideju o stvaranju međunarodnog društva za pomoć izražava kroz nastojanje da se potpiše međunarodna konvencija koja će osigurati zaštitu civila žrtava rata, a biti zasnovati na principu nepristranosti i okupljati dobrovoljce obučene za pružanje pomoći ranjenicima.

Downloads

Objavljeno

2015-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi