CARITAS

Autor(i)

  • Renata Mardžetko

Sažetak

Značenje riječi „caritas“ u latinskom jeziku jest ljubav, Božja ljubav za čovjeka i čovjekova ljubav prema Bogu, dok je značenje riječi „agape“ u grčkom: nesebična ljubav koja doprinosi dobrobiti druge osobe, ljudsko suosjećanje prema bližnjemu, milosrđe.

Papa Benedict XVI. 2009. godine objedinjuje značenje ovih dviju riječi: „Milosrđe je sva ona ljubav koju smo primili i pružili.“ U skladu sa ovim osnovnim vrijednostima i vjerovanjem Katoličke crkve da je Bog ljubav, a čovjek svoju ljubav prema Bogu ostvaruje djelima prema bližnjemu u potrebi, katoličke redovničke kongregacije, kao i sami vjernici kroz prošlost su pomagali bolesnima, napuštenima i potrebitima.

Tako je i Caritas nastao kao organizacija katolika koja želi graditi bolji svijet, osobito za siromašne i potlačene, bez obzira na rasu, boju i religiju.

Caritas Internationalis je svjetska mreža humanitarnih organizacija Katoličke crkve koja danas broji oko 165 nacionalnih članica iz gotovo isto toliko zemalja. članice su podijeljene na 7 regija: Afrika, Azija, Europa, Latinska Amerika i Karibi, Bliski Istok i Sjeverna Afrika.

Caritas djeluju na razini župa, gradova, država i regija te je glavni zastupnik mreže predsjednik Caritas Internationalisa. Lokalne i nacionalne organizacije Caritasa financirane su od donacija te podrške od strane Katoličke crkve. Caritas je kao organizacija prepoznat i podržan od strane svih institucija, kao i vodstva Katoličke crkve te je njegov značaj potvrđen u obliku brojnih pisanih dokumenata.

Downloads

Objavljeno

2015-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi