Incidencija melanoma oka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Autor(i)

  • Antonela Gverović Antunica Opća bolnica Dubrovnik

Ključne riječi:

melanom oka, incidencija, Dubrovačko-meretvanska županija, enukleacija bulbusa, brahiterapija

Sažetak

Cilj ove studije je prikazati incidenciju   melanoma oka u Dubrovačko - neretvanskoj

županiji u  vremenskom razdoblju od siječnja 2001. godine do prosinca 2010. godine. Studija je retrospektivna i iz medicinske dokumentacije analizirani su svi bolesnici kojima je u Općoj bolnici Dubrovnik postavljena dijagnoza melanoma oka. Analizirani su po dobi, spolu, subjektivnim simptomima, lokalizaciji, veličini tumora, vidnoj oštrini  i   vrsti terapije.

U vremenu od 2001. do 2010. godine dijagnosticirano je 9  melanoma oka. Od 2001. do 2005. godine bio je 1 pacijent, a čak 8 pacijenata je evidentirano od 2006. do 2010 godine. 67 % bili su muškarci, 33 % žene, u dobi od 37 do 78 godina, prosječne životne dobi 57,.8 godina. Svi melanomi bili su lokalizirani u srednjoj očnoj ovojnici i to dva melanoma cilijarnog tijela i  sedam u žilnici. U tri pacijenta urađena je enukleacija bulbusa, pet su imala brahiterapiju, a jedan transpupilarni laser.

Incidencija  melanoma oka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u ovoj studiji je 0,8 na 100 000 stanovnika .

Downloads

Objavljeno

2012-09-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi