Zatvoreno poglavlje 28, "Zaštita zdravlja i potršača"

Autor(i)

  • Borislav Aleraj Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

U studenome 2009. stigla je vijest da je u okviru pregovaračkog procesa pristupanja Hrvatske Europskoj uniji zatvoreno poglavlje,   tj. završen rad na poglavlju br. 28, pod nazivom Zaštita zdravlja i potrošača (konzumenata), (Health and consumer protection) u djelokrugu Glavne uprave Europske komisije za zdravlje i zaštitu konzumenata, DG SANCO. Za epidemiološku službu to je od iznimne važnosti jer je u tom poglavlju kroz tzv. screening proces provedena provjera i sva potrebna usklađivanja s pravnom stečevinom EU na području nadzora nad zaraznim bolestima, kao jednim od najvažnijih dijelova usklađivanja s EU u području zdravlja (uz sigurnost krvi i krvnih pripravaka, donaciju organa i tkiva, i neke od javnozdravstvenih preventivnih programa kao što je rak, pušenje i dr).

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Vijesti