Rezultati MB PHARE 2006 projekta: Istraživanje visoko sofisticirane medicinske opreme u Republici Hrvatskoj

Autor(i)

  • Marijan Erceg Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Urelija Rodin Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

medicinska oprema, EUROSTAT

Sažetak

U sklopu projekta   MB PHARE 2006 DCP-14, kojim se usklađuju zdravstveno statističke aktivnosti na području zdravstvene zaštite i njenih nefinancijskih pokazatelja, jedno od područja istraživanja   bilo je pitanje visoko sofisticirane medicinske opreme.  Za sada u Hrvatskoj ne postoji sustav   kontinuiranog i sveobuhvatnog praćenja visokosofisticirane medicinske opreme   te je cilj ovog istraživanja bio provesti anketu   kojom bi se prikupili podaci za ograničeni podskup medicinske opreme u skladu s   zahtjevom EUROSTAT-a.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi