Rezultati MB PHARE 2006 projekta: Unaprjeđenje statistike zdravstvene skrbi – nefinacijski pokazatelji

Autor(i)

  • Urelija Rodin Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

zdravstvena statistika, EUROSTAT, MBPHARE

Sažetak

U okviru pretpristupog MB PHARE programa   2006 provodi se standardizacija hrvatskog nacionalnog statističkog sustava sa standardima Europske unije, a uz tehničku i novčanu potporu Europske unije.Jedan od projekata u kojem je tijekom 2009. godine trebalo utvrditi mogućnosti dostave traženih zdravstveno-statističkih podataka prema statističkom uredu Europske unije (Eurostatu) je projekt “Unaprjeđenje statistike zdravstvene skrbi – nefinacijski pokazatelji†(Data Collection Project – Improvement of Health Care Statistics – non expenditure data ili DCP14-non expenditure). Prema utvrđenim obvezama između Državnog zavoda za statistiku i Eurostata, za usklađivanje područja statistike zdravstvene skrbi - nefinacijskih pokazatelja je određen kao nositelj   DCP14-non expenditure projekta Hrvatski zavod za javno zdravstvo.Zdravstveno-statistička istraživanja koja Eurostat u koordinaciji s drugim tijelima Europske unije ima namjeru uvesti kao obvezno izvještavanje u članice Europske unije su u velikom dijelom slična ili ista kao i za potrebe izvještavanja prema drugim međunarodnim organizacijama. Nacionalne statistike najčešće prikupljaju puno veći broj podataka i pokazatelja u odnosu na tražene, ali metodološke razlike među zemljama kao i metodološke razlike među međunarodnim organizacijama često onemogućavaju međunarodnu usporedivost prikupljenih podataka. Stoga se na međunarodnom planu provode značajni napori u međusobnom usklađivanju. Za Hrvatsku je od posebnog interesa usklađivanje zdravstvene statistike sa zahtjevima Eurostata i Svjetske zdravstvene organizacije kojima dostavljamo najveći broj podataka i/ili pokazatelja u odnosu na obveze prema drugim međunarodnim tijelima.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi