PROCJENA EMOCIONALNE KOMPETENCIJE I RAZINE STRESA KOD MED. SESTARA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEčENJA

Autor(i)

  • Martina Dušak

Ključne riječi:

emocionalna kompetencija, emocije, stres, medicinske sestre.

Sažetak

Cilj: Ispitati odnos između izražavanja emocija i stresa na radnom mjestu kod medicinskih sestara/tehničara u jedinici intenzivnog liječenja.

Metode:   U istraživanje je bilo uključeno 40 ispitanika u dobi između 18 i 53 godina, koje rade na radnom mjestu zdravstvenih djelatnika (medicinske sestre i tehničari srednje i više stručne spreme) u jedinici intenzivnog liječenja kirurških bolesnika KBC “Sestre milosrdnice†u Zagrebu.

Sudjelovanje u istraživanju je bilo dobrovoljno i anonimno.

Rezultati: Anketirane medicinske sestre/tehničari prema odgovorima na tvrdnje u upitniku emocionalne kompetencije UEK-45 (N = 40) smatra da zna puno o svom emocionalnom stanju (60%),da mogu dobro izraziti svoje emocije i opisati kako se osjećaju. 50% može zapaziti kad se netko osjeća bespomoćno i prema izrazu lica mogu prepoznati nečije osjećaje.

Najveći izvor stresa predstavlja nedovoljan broj zdravstvenih djelatnika, a teško im „pada“ prekovremeni rad, loša organizacija posla i 24-satna odgovornost, dok su najmanje jedinstveni (heterogeni) u pogledu straha od citostatika i od uvođenja novih tehnologija.

Zaključak: Istraživanje ukazuje na važnost prepoznavanja emocija i stresnih čimbenika kod medicinskih sestara s svrhom postizanja što bolje brige i skrbi u radu s bolesnicima.

Author Biography

Martina Dušak

DIPL.MED.TECHN.

Downloads

Objavljeno

2012-09-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi