Podloga za zakonske i normativne promjene i unaprjeđenja u reformi djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

Autor(i)

  • Ranko Stevanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Strategija i plan reforme i razvoja zdravstvenog sustava Republike Hrvatske identificira se kroz tri nacionalna strateška cilja: produžiti očekivani životni vijek; poboljšati kvalitetu života kroz zdravstvene pokazatelje; smanjiti nejednakosti u pružanju zdravstvene zaštite i nejednakosti u dobivanju potrebne zdravstvene zaštite. Polazeći od značaja primarne zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: PZZ) kao izrazito važnoga dijela zdravstvene djelatnosti za osiguranike, za doktore u PZZ - zaposlenike zdravstvenih ustanova, doktore u zakupu i ugovorne doktore nositelje privatne prakse, sa zajedničkim ciljem unapređenja i očuvanja zdravlja stanovništva, poštujući Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o liječništvu, ovaj tekst ima za cilj da specificira glavne probleme u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite i da ukaže na moguća rješenja za unaprjeđenja i poboljšanja koja je moguće napraviti za kratko vrijeme, bez velikih „protresanja“ sustava, uz korištenje minimalnih dodatnih sredstava, bez rizika na strani osiguranika/građana.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi