Prijedlozi za rješavanje problema i postizanje unaprjeđenja

Autor(i)

  • Ranko Stevanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Treba vratiti nestale funkcije Doma zdravlja (kontinuitet skrbi, edukacija, timski rad, aktivna skrb, liječenje u kući, aktivno pozivanje na preventivne preglede, aktivno liječenje   kroničnih bolesnika i td.). Osiguravanje kontinuiteta skrbi i aktivna skrb za osiguranike/bolesnike treba biti glavni cilj (Domovi zdravlja, kao osnova primarne zdravstvene zaštite, trebali bi nakon reorganizacije pružati dvadesetčetverosatnu zdravstvenu skrb), kako se pacijentu ne bi dogodilo da, nakon što završi radno vrijeme njegova liječnika, ostane bez potrebne medicinske pomoći (danas u praksi nema obiteljske medicine od petka u podne do ponedjeljka popodne, a aktivna skrb za osiguranika praktički ne postoji). Funkcija doma zdravlja kakvoga smo poznavali nekad, čija je zadaća bila sveobuhvatna skrb o zdravlju pučanstva u obuhvatu, danas je svedena samo na liječenje bolesti pojedinaca i usmjeravanje pacijenata prema specijalističkoj i bolničkoj skrbi. Dom zdravlja može biti koordinator rada timova na terenu i raditi po principu djelomičnog found holdera i sudjelovati u preraspodjeli dijela novaca za dodatno financiranje timova (vidi točku 13.). Rad svih timova u novim domovima zdravlja treba nadzirati ravnatelj uz pomoć dva pomoćnika - za kvalitetu rada   i sestrinstvo. U domovima zdravlja pacijenti će moći obaviti i neki specijalistički pregled (ultrazvuk, EKG, kardiolog, internist, kirurg, fizikalna medicina i sl.), što će ovisiti o mogućnostima i potrebama lokalne zajednice i educiranosti liječnika.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi