Zbog čega je bio zadnji čas za reformu PZZ ???

Autor(i)

  • Ranko Stevanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Popis problema u djelatnostima PZZ1. Nestanak funkcija doma zdravlja2. Diskontinuitet skrbi  3. Problemi privatizacije4. Problem prostora i zajedničkih ordinacija5. Pomanjkanje   aktivne skrbi6. Oslanjanje na dijagnostičke i terapijske servise na višim razinama sustava7. Edukacija, uporaba znanja8. Lijekovi9. Informatizacija - Kako pratiti i kontrolirati sustav ?10. Nedostatak timskog rada, horizontalnog i vertikalnog povezivanja u brizi za pacijenta11. Nedostatak horizontalne i vertikalne komunikacije u brizi za pacijenta12. Neorištenje dijagnostičkih algoritama, kliničkih smjernica i kliničkih putova  13. Hipertrofirana administracija, bilježenje na papirima14. Problem plaćanja timova opće/obiteljske medicine15. Problem plaćanja zaposlenog radnika u timu16. Nema partnerstva s pacijentom, obitelji i zajednicom17. Nema partnerstva s drugim sektorima, intersektorske suradnje18. Oprema ordinacija19. Popunjavanje osnovne mreže PZZ20. Grupna praksa21.Poblem prostora22. Odnos privatnika/zakupaca i Domova zdravlja23. Problem zamjena za godišnji odmor, pokrivanja bolovanja i izostanaka s posla (kongresi, edukacije itd.)   kod ordinacija u zakupu

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi