Projekt “Unaprjeđenje statistike zdravstvene skrbi – nefinacijski pokazatelji” (MB PHARE DCP14 “Improvement of Health Care Statistics: non-expenditure data”)

Autor(i)

  • Urelija Rodin Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

U okviru pretpristupog MB PHARE programa   2006 provodi se standardizacija hrvatskog nacionalnog statističkog sustava sa standardima Europske unije, a uz tehničku i novčanu potporu Europske unije.Prema definiranim obvezama između Državnog zavoda za statistiku i EUROSTAT-a, za usklađivanje područja statistike zdravstvene skrbi-nefinacijskih pokazatelja (Data Collection Project – Improvement of Health Care Statistics – non expenditure dana – dalje DCP 14) je određen kao nositelj   Projekta Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi