Međunarodna organizacija Crveni križ i Crveni polumjesec

Ena Grbović

Sažetak


Crveni križ je međunarodna, humanitarna organizacija sa sjedištem u Ženevi. Osnovao ju je Henri Dunant (Henry Dunant). Na razini svake države postoji samo jedno Nacionalno društvo, a nacionalna društva se ujedinjuju u internacionlani Federaciju Crvenog križa/Crvenog polumjeseca. Uloga Internacionalne Federacije je da doprinese razvoju humanitarnih djelatnosti nacionalnih društava, koordinira operacijama pomoći žrtvama različitih prirodnih katastrofa, potresa, poplava, požaria, te da se brine za izbjeglice izvan područja sukoba. Jedna od aktivnosti je i edukacija ljudi o Pokretu.
Međunarodni pokret Crvenog križa / Crvenog polumjeseca čini Međunarodni Odbor Crvenog križa, koji je osnivačko tjelo Crvenog križa. Međunarodni Odbor je neutralan posrednik u oružanim sukobima i nemirima i cilj mu je da na temelju Ženevskih konvencija pruži zaštitu i pomoć žrtvama međunarodnih i građanskih ratova i unutarnjih nemira. Crveni križ radi u korist mira i tolerancije u skladu sa svojim humanitarnim radom.


Ključne riječi


Crveni križ i Crveni polumjesec, pomaganje, međunarodna organizacija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja