Međunarodna organizacija Crveni križ i Crveni polumjesec

Autor(i)

  • Ena Grbović Institut za javno zdravlje Crne Gore

Ključne riječi:

Crveni križ i Crveni polumjesec, pomaganje, međunarodna organizacija

Sažetak

Crveni križ je međunarodna, humanitarna organizacija sa sjedištem u Ženevi. Osnovao ju je Henri Dunant (Henry Dunant). Na razini svake države postoji samo jedno Nacionalno društvo, a nacionalna društva se ujedinjuju u internacionlani Federaciju Crvenog križa/Crvenog polumjeseca. Uloga Internacionalne Federacije je da doprinese razvoju humanitarnih djelatnosti nacionalnih društava, koordinira operacijama pomoći žrtvama različitih prirodnih katastrofa, potresa, poplava, požaria, te da se brine za izbjeglice izvan područja sukoba. Jedna od aktivnosti je i edukacija ljudi o Pokretu.
Međunarodni pokret Crvenog križa / Crvenog polumjeseca čini Međunarodni Odbor Crvenog križa, koji je osnivačko tjelo Crvenog križa. Međunarodni Odbor je neutralan posrednik u oružanim sukobima i nemirima i cilj mu je da na temelju Ženevskih konvencija pruži zaštitu i pomoć žrtvama međunarodnih i građanskih ratova i unutarnjih nemira. Crveni križ radi u korist mira i tolerancije u skladu sa svojim humanitarnim radom.

Author Biography

Ena Grbović, Institut za javno zdravlje Crne Gore

Institut za javno zdravlje Crne Gore

magistar socijalnog rada i socijalne politike

Downloads

Objavljeno

2015-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi