The Hear the World Foundation

Autor(i)

  • JASENKA BROZ FRAJTAG KLINIKA ZA BOLESTI UHA, NOSA, GRLA I KIRURGIJU GLAVE I VRATA, KBC REBRO

Ključne riječi:

oštećenje sluha, slušna pomagala

Sažetak

 

    Prema podatcima Svjetske Zdravstvene Organizacije više od 660 milijuna ljudi u svijetu boluje od gubitka sluha , a kod najmanje polovice oboljelih moglo se spriječiti gubitak sluha primjenom adekvatnih postupaka primarne prevencije . Gotovo 15 % svjestke populacije ima oštećenje sluha , oko polovica slučajeva u svijetu izbjegava prevenciju . Tijekom djetinjstva dijagnosticira se oko 25 % oštećenja sluha , dok se najmanje polovica oštećenja može spriječiti otklanjanjem uzroka gubitka ili slabljenja sluha . Otkrivanje sluha u ranom djetinjstvu je vrlo važno zbog daljnjeg razvoja jezika i govora . Djelomični gubitak sluha   pogađa 40 % ljudi starijih od 60 godina . Ukoliko je već došlo do oštećenja sluha , pravilno postavljena slušna pomagala za sluh poboljšavaju komunikaciju kod većeg broja ljudi . Velik broj osoba nema osigurane uvjete za dobivanje slušnih aparatića niti pristup audiološkoj i ostaloj medicinskoj   njezi .  S tim u skladu 2006. godine osnovana je organizacija     The Hear the World   Foundation , sjedištem u Š vicarskoj te sa zaštitnim znakom Sonova grupe .

Author Biography

JASENKA BROZ FRAJTAG, KLINIKA ZA BOLESTI UHA, NOSA, GRLA I KIRURGIJU GLAVE I VRATA, KBC REBRO

PROFESOR LOGOPED

Downloads

Objavljeno

2015-04-20

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi