Dijagnostika arbovirusnih infekcija

Autor(i)

  • Tatjana Vilibić-čavlek
  • Andrea Babić-Erceg
  • Ljubo Barbić
  • Vladimir Stevanović
  • Vladimir Savić
  • Gordana Mlinarić-Galinović

Ključne riječi:

arbovirusi, dijagnostika, izolacija, RT-PCR, serologija

Sažetak

Dijagnostika arbovirusa uključuje izravne (izolacija virusa, molekularna dijagnostika, detekcija virusnih antigena) i neizravne metode (serološka dijagnostika). Budući da u ljudi arbovirusi većinom uzrokuju kratkotrajnu viremiju s niskom razinom virusa, dijagnoza se većinom provodi serološkim metodama. Najčešće se koriste imunnzimni i indirektni imunofluorescentni test. Zbog mogućih križnih reakcija između virusa unutar istog roda, posebno virusa koji pripadaju istoj seroskupini, svaki je reaktivni rezultat potrebno potvrditi neutralizacijskim testovima (virus neutralizacijski test i neutralizacijski test redukcije plakova).

Downloads

Objavljeno

2014-10-13

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi