Treća studentska konferencija o izobrazbi u javnom zdravstvu u zemljama Južne i Jugoistočne Europe

Autor(i)

  • Slavica Sović

Ključne riječi:

student, izobrazba, međunarodna razmjena studenata, školarina

Sažetak

Od 10. do 12. rujna 2009. godine u Š koli narodnog zdravlja „Andrija Š tampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je Treća studentska konferencija organizirana pod okriljem MetaNET projekta pod nazivom   „Level of Public Health Teaching in South Eastern European Countries.“ Suorganizatori konferencije su Š kola narodnog zdravlja „Andrija Š tampar“   i Zavod za epidemiologiju i međunarodno javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Bielefeldu (Njemačka). Na konferenciji je sudjelovalo 8 nastavnika i 27 studenata iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore,   Hrvatske, Kosova, Makedonije, Njemačke, Rumunjske, Srbije i Slovenije. Glavne teme   Konferencije bile su izobrazba i suradnja u području javnog zdravstva u Njemačkoj i zemljama južne i jugoistočne Europe.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Vijesti