Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje – interdisciplinatan pristup javnozdravstvenim, socijalnim i etičkim problemima hrvatskog društva

Autor(i)

  • Aleksandar Racz

Sažetak

Pored niza „uobičajenih“ sveučilišnih i stručnih studijskih programa na kojima se pod okriljem 4 medicinska fakulteta, Zdravstvenog veleučilišta i nekoliko drugih visokih škola u Hrvatskoj školuju zdravstveni djelatnici koji rade u područja javnog zdravstva, pomalo je pažnji znanstvene i stručne javnosti nezasluženo promakao interdisciplinarni, dobrim dijelom i javnozdravstveno orijentirani program koji se od 2004. godine na Sveučilištu u Zagrebu održava na, za zdravstvenu djelatnost, pomalo „neuobičajenom“ mjestu, a to je Katoličko bogoslovni Fakultet u Zagrebu. Na njemu je naime prije 5 godina pokrenut interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom Management neprofitnih organizacija i socijalnog zagovaranja (Management for Non Profit Organization and Social Advocacy) u kojem je među 46 polaznika prve generacije, pored socijalnih radnika, psihologa, teologa, pravnika, svoje mjesto s pravom pronašlo i nekoliko liječnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama ili udrugama civilnog društva koje skrbe o ovisnicima, kroničnim bolesnicima, osobama u terminalnoj fazi, osobama s posebnim potrebama, te brojnim društveno depriviranim, socijalno izoliranim osobama kojima pored socijalne i duhovne potpore, kao javnozdravstveni radnici pružaju i medicinsku skrb. Iako studij neprofitnog menadžmenta i socijalnog zagovaranja u Hrvatskoj, kao uostalom u svakoj tranzicijskoj zemlji Europe, nema tradiciju, potrebitost i opravdanost takvog studija svoju utemeljenost je pronašao u potrebi podizanja razine znanja i vještina sadašnjih i budućih lidera u području rukovođenja, vođenja i upravljanja u neprofitnom sektoru prvenstveno u udrugama i ustanovama iz zdravstvenog i odgojno-obrazovnog sektora, te iz različitih nevladinih udruga i organizacija, a sa ciljem podizanja razine kvalitete civilnog društva. To je posebno važno budući da prema Bežovanu i sur. u Hrvatskoj civilno društvo nema prepoznatljivih rezultata u držanju države odgovornom, prilično je neučinkovito u izgradnji kapaciteta lokalne zajednice, te ima ograničene domete u izravnom podmirenju društvenih potreba (1).

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi