Planiranje broja specijalista javnog zdravstva

Autor(i)

  • Luka Kovačić

Sažetak

Organiziranim mjerama prevencije bolesti i kontrole rizičnih faktora koji mogu ugroziti zdravlje (javnozdravstvenim mjerama) moguće je postići značajan učinak u poboljšanju zdravlja stanovništva (1).   Zbog toga je od velike važnosti da u zdravstvenom sustavu postoji odgovarajući broj zdravstvenih stručnjaka, u prvom redu liječnika specijalista koji planiraju i provode javnozdravstvene mjere zaštite stanovništva.   No pitanje koji je to „odgovarajući“ broj stručnjaka i danas je i teorijski i praktično nedovoljno riješen problem. Zadnjih pola stoljeća o tome su napisani brojni radovi, provedene mnogobrojne studije i rasprave i donašane preporuke, ali koje je „najbolje“ rješenje za svakodnevnu praksu ostaje i dalje izazov zdravstvenim teoretičarima i praktičarima. To se odnosi podjednako na pitanje ukupnog broja stručnjaka pojedinih profesija (na pr. liječnika, stomatologa, sestara) kao i na pitanje struka unutar profesija (na pr. liječnika kliničkih struka, liječnika javnozdravstvenih struka). Tijekom cijelog prošlog stoljeća više se povećavao broj zdravstvenih stručnjaka nego se povećavao broj stanovnika. Ta je pojava podjednako prisutna u razvijenim i zemljama u intenzivnom razvitku.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi