Poslijediplomski studij javnog zdravstva

Autor(i)

  • Selma Š ogorić

Sažetak

Poslijediplomski studij javnog zdravstva jedan je od najstarijih poslijediplomskih studija u nas (postoji od 1948. godine). Kako bismo mu uz tradiciju (prošlost) pridodali i sadašnjost i budućnost akademske godine 2006/2007 učinjena je značajna revizija nastavnog programa. U današnjoj tranzicijskoj Hrvatskoj radi procesa privatizacije i decentralizacije javno zdravstvo postaje društveno još značajnije. I lokalna i regionalna samouprava, i nacionalna uprava, i sustavi zdravstvene i socijalne skrbi, i nevladine udruge trebaju stručnjake ove vokacije. Ovim specijalističkim studijskim programom polaznici stječu znanja i vještine kojima će se sutra u praksi multisektroski i učinkovitije nositi s izazovima kompleksnih javnozdravstvenih problema. Ovaj ih studij osposobljava za ulogu koordinatora i nositelja javnozdravstvenih aktivnosti u zajednici i sustavu zdravstvene i socijalne zaštite.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi