Obrazovanje za medicinu rada i športa

Autor(i)

  • Jadranka Mustajbegović

Sažetak

Iako je od 2003. godine preko 40 liječnika stupilo na specijalizaciju medicine rada i športa, Hrvatska ima relativni manjak specijalista medicine rada. To je posljedica prirodnog odljeva kadrova u mirovinu, specijalizacije malog broja liječnika u razdoblju od 1993. do   2003. godine, te najviše zbog odlaska velikog broja specijalista medicine rada. Naime, 1993. godine uslijed promjene zakonskih odredbi i razdvajanja preventivnih postupaka od liječenja, dio specijalista medicine rada otišao je u opću medicinu. Organizacija medicine rada, timski sastav i uloga specijalista medicine rada su se tijekom godina mijenjali.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi