Značajke edukacije iz Epidemiologije

Autor(i)

  • Borislav Aleraj
  • Ariana Vorko-Jović

Sažetak

Epidemiologija je preventivna grana medicine i medicinska struka koja se bavi proučavanjem i praćenjem zdravstvenog stanja u populaciji, otkrivanjem uzroka i rizika pojave bolesti, te prevencijom   i suzbijanjem masovnih   i   značajnih bolesti.  
 Epidemije postoje od pamtivijeka, ali u razdobljima velikih društvenih previranja, ratova i prirodnih katastrofa, pojavljuju se u posebno velikim valovima, sa teškim posljedicama i   visokom smrtnošću. Tijekom 19.stoljeća u vrijeme industrijalizacije, ljudi masovno sele u gradove, zapošljavaju se u tvornicama i tako u potpunosti mijenjaju način života, radni i kućni okoliš. Stres zbog velikih promjena, socijalni, ekonomski problemi i poremećaji u međuljudskim odnosima, dovode do pogoršanja zdravstvenog stanja stanovništva. Pojava   epidemija je češća i u težim oblicima: tuberkuloza, pneumonije, trbušni tifus, kolera, dizenterija i dr. Liječnici i drugi javnozdravstveni djelatnici tog doba počinju se pitati: kolika je učestalost tih bolesti i koliko ljudi od njih umire; koji su glavni uzroci i uvjeti širenja, te kako spriječiti daljnju pojavu bolesti i zaustaviti njihovo širenje? Upravo to su bili začeci epidemiologije koja odgovara na sva ta pitanja i koju karakteriziraju navedeni zadaci i ciljevi.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi