Javnozdravstvena medicina. Plan i program specijalističkog usavršavanja

Autor(i)

  • Zvonko Š ošić

Sažetak

Od 1994. godine specijalizacija koja je prethodno nosila naziv „Socijalna medicina s organizacijom zdravstvene zaštite“ nosi naziv „Javno zdravstvo“ (Pravilnik o specijalističkom usavršavanju znanstvenih djelatnika - Narodne novine br. 33/94, 53/98, 64/98, 97/99 i 84/01).  
Hrvatsko društvo za javno zdravstvo započelo je 2002. s radom za izradu novog programa specijalizacije.
 Radna grupa za javno zdravstvo imenovana od Ministra zdravstva   08. 01. 2002. godine vezano uz provođenje zadataka Projekta zdravstvenog sustava, dobila je zadaću izrade Plana i programa specijalizacija i užih specijalizacija iz javnog zdravstva i epidemiologije. Cilj rasprave o specijalizacijama je bolja organizacija djelatnosti javnog zdravstva i predložene mreže zavoda za javno zdravstvo. Stoga je Radna grupa na zajedničkom sastanku s predstavnicima pojedinih stručnih društava izradila upitnik o planu i programu javnozdravstvenih specijalizacija koja će biti proslijeđena članovima relevantnih stručnih društava HLZ-a. Trenutno važeći Pravilnik o specijalističkom usavršavanju u Hrvatskoj   je objavljen u NN 33/94, a UEMS-ovi (European Union of Medical Specialists) zahtjevi za specijalnost javnog zdravstva   na  www.uems.be/public-e.htm.
 U.O. Društva odlučilo je da se svim članovima pošalje Anketni upitnik, kako bi se sumirani stavovi Društva mogli proslijediti Radnoj grupi.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi