Kakve specijaliste javnog zdravstva trebamo?

Autor(i)

  • Dražen Jurković
  • Danijela Š timac

Sažetak

Za zdravstvenu politiku i Ministarstvo zdravstva ovo je pitanje od iznimnog značenja jer upravo specijalizacija javnog zdravstva mora regrutirati kadrove sposobne kreirati i provoditi zdravstvenu politiku na dobrobit svih građana Republike Hrvatske. Javno zdravstvo mora biti stručni temelj Ministarstva zdravstva, predlagatelj, provoditelj, koordinator i evaluator zdravstvene politike.

Da bi odgovorio na izazove struke i vremena u kojem živimo, specijalist javnog zdravstva se mora preobraziti iz pukog promatrača i bilježnika pojava, u aktivnog sudionika zdravstvenog sustava koji svojim djelovanjem mijenja svijet u kojem živimo u smislu promicanja i unapređenja zdravlja, prevencije bolesti, kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite svim građanima Republike Hrvatske te ekonomičnog i racionalnog zdravstvenog sustava koji je fleksibilan i prilagodljiv potrebama stanovništva. Iz administratora, specijalist javnog zdravstva mora se preobraziti u poduzetnika.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi