STRATEŠ KI PLAN RAZVOJA JAVNOG ZDRAVSTVA; 2013-2015 - izvještaj o provedenim aktivnostima u 2013. godini

Autor(i)

  • Tamara Poljičanin Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Ivana Pavić Š imetin
  • Tomislav Benjak
  • Krunoslav Capak
  • Marijan Erceg
  • Blaženka Hunjak
  • Ana Ivičević Uhernik
  • Sandra Mihel
  • Ivan Pristaš

Sažetak

Strateški plan razvoja javnog zdravstva, 2013.-2015. donesen je 89. sjednici Vlade RH, 9.svibnja 2013. godine.

Tijekom 2013. godine planirana je provedba 93 aktivnosti od kojih je 34 trebalo biti dovršeno u 2013. dok se preostalih 59 aktivnosti provedbeno odnosi na razdoblja 2013. i 2014. odnosno 2013.-2015. godine.

Obzirom na nešto kasnije donošenje Strateškog plana u svibnju i preostalih 7 mjeseci za provedbu planiranih godišnjih aktivnosti realizacija od 85.29% provedenih aktivnosti u 2013. i započinjanje 89.83% kontinuiranih aktivnosti i više je nego zadovoljavajuća. Broj aktivnosti prema stupnju provedbe i vrsti aktivnosti obzirom na planirani period provedbe sažeto je prikazan na slici u nastavku. Od planiranih aktivnosti svega 14.71% jednogodišnjih i 10.71% kontinuiranih aktivnosti u potpunosti nije provedeno.

Downloads

Objavljeno

2014-10-13

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi