Pulmološki osvrt na dijagnostiku kontakata tuberkuloze

Autor(i)

  • Mile Bogdan Klinika za plućne bolesti «Jordanovac »
  • Dubravka Majić Milotić Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma «Vuk Vrhovac »
  • Sanja Popović-Grle Klinika za plućne bolesti «Jordanovac »

Ključne riječi:

Tuberkuloza, QuantiFERON, TST, kontakti

Sažetak

Cilj: Utvrditi broj kontakata aktivne tuberkuloze kod kojih je došlo do zaraze s Mycobacterium tuberculosis, ovisno o vrsti kontakta, na osnovu tuberkulinskog testiranja. Dodatno, prema dostupnoj literaturi, usporedba novog in vitro krvnog testa na M.tuberculosis i tuberkulinskog testa u obradi kontakata.Metode: Tijekom 2003. i 2004. godine u Pulmološkoj ambulanti Klinike za plućne bolesti Jordanovac obrađeno je 164 osoba kontakata oboljelih od aktivne tuberkuloze. U dijagnostici infekcije tuberkuloze koristio se tuberkulinski test.Rezultati: Kontakti su bili u dobi od 19 do 79 godina, a tuberkulin reaktora je bilo sveukupno 84,2 %. U vrijeme probira kontakata 2003 godine nije nađena nijedna osoba oboljela od aktivne tuberkuloze, za razliku od 2004 godine kada su u vrijeme probira kontakata verificirane dvije osobe oboljele od aktivne tuberkuloze (3,1 %).Zaključak: Prema rezultatima TST, većina ispitanih kontakta je bila inficirana. U kontakata prvog reda, ukoliko su TST pozitivni treba napraviti dodatnu skupu i potencijalno štetnu dodatnu dijagnostiku, kao što je radiogram pluća. Lažno pozitivan TST predstavlja problem, osobito u osoba koje su cijepljenje sa BCG (Bacille Calmette- Guerin), a posebno ako su revakcinirane (to se odnosi i na Hrvatsku). Novi in vitro krvni test na M.tuberculosis je isplativ i mogao bi predstavljati alternativu TST u testiranjima u sklopu programa za kontrolu TB infekcije u određenim institucijama kao što su zdravstvene institucije, zatvori, popravni domovi, studentski domovi i skloništa za beskućnike, te u obradi kontakata.

Author Biography

Dubravka Majić Milotić, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma «Vuk Vrhovac »

Kontakt podaci:Dubravka Majić MilotićSveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma «Vuk Vrhovac »Dugi dol 4a10 000 Zagrebtel. 091/5201392e-mail:  dubravkamajic@yahoo.com

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi