Navika pušenja, konzumiranja alkohola i opojnih sredstava kod adolescenata

Autor(i)

  • Mirna Greblo Ordinacija opće medicine, Pehlin, Dom zdravlja Rijeka
  • Jadranko Š egregur Odjel za ženske bolesti i porodništvo, Opća bolnica Virovitica

Ključne riječi:

adolescenti, ovisnost, duhan, alkohol, droge

Sažetak

Cilj: Utvrditi pojavnost rizičnog ponašanja (pušenje, pijenje alkoholnih pića i konzumiranje psihoaktivnih sredstava) kod adolescenata u završnom razredu srednje škole, kao i utvrditi specifičnost spolnih razlika u rizičnom ponašanju. Metode: Istraživanje je provedeno 2009. godine među 94 učenika Gimnazije „Andrija Mohorovičić“ u Rijeci. Anonimnim se anketnim upitnikom ocjenjivala učestalost uporabe cigareta, alkoholnih pića i psihoaktivnih sredstava. Rezultati: Više od polovice ispitanika puši svakodnevno ili povremeno. Mladići dnevno puše više cigareta od djevojaka (p<0,05). Veliki postotak ispitanika koristi alkoholna pića, najčešće vikendom, djevojke češće koriste žestoka pića, a mladići pivo. Najčešći razlozi opijanja su oni vezani uz zabavu. Mladići češće koriste bilo kakav oblik droge (p<0,05), a najčešće korištena droga je marihuana. Zaključak: Rezultati rada ukazuju na visoku prevalenciju uporabe sredstava ovisnosti kod adolescenata. Više od polovice ispitanika puši svakodnevno ili povremeno, mladići prosječno puše više. Veliki postotak ispitanika konzumira alkoholna pića, mladići češće od djevojka. Najčešće korištena droga je marihuana. Mladići statistički češće koriste bilo kakav oblik droge.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi