CroDiab – registar osoba sa šećernom bolešću

Autor(i)

  • Tamara Poljičanin Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
  • Mario Š ekerija Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac
  • Željko Metelko Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac

Ključne riječi:

šećerna bolest, registar, prevencija, zdravstvena zaštita

Sažetak

Kvalitetna nacionalna baza podataka osoba sa šećernom bolesti dugogodišnja je težnja hrvatske dijabetološke zajednice. Još 1970. godine u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac počinje se voditi republički registar osoba sa šećernom bolešću koji je kroz različite periode obuhvaćao različit udio oboljelih kao i različite parametre1989. St.Vincentskom deklaracijom prihvaćenom od većine europskih zemalja (1,2),   prepoznaje se i ističe potreba za kontinuiranim nadzorom i unapređenjem procesa dijabetološke skrbi na svjetskoj razini te definira BIS (Basic Information Sheet) (slika 1.2.) koji sačinjava skup podataka prepoznat od dijabetološke zajednice kao optimalan skup informacija za praćenje i unapređenje kvalitete dijabetološke skrbi.

Author Biography

Tamara Poljičanin, Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac

KONTAKT :Mr.sc.Tamara Poljičanin, dr.med.Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, Dugi dol 4a, ZagrebTelefon : 00385 1 2353954e-mail :  Tamara.Poljicanin@idb.hr

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi