Klub žena liječenih od bolesti dojke „NOVA NADA“ čakovec

Autor(i)

  • Jasenka Š tefić Županijska liga protiv raka čakovec, Klub žena liječenih od bolesti dojke „Nova Nada“

Sažetak

Krajem studenog   2000.god. četiri hrabre žene imale su potrebu i želju da izađu u javnost s ciljem   poboljšanja kvalitete   življenja žena oboljelih od karcinoma dojke. Tako je u sklopu Županijske lige protiv raka čakovec osnovan klub, a prva je predsjednica bila gospođa Jagoda   Hirš.                        Kako se svake godine broj oboljelih povećavao, tako je i naš klub brojio svake godine sve više članica pa ih je danas u klubu oko sedamdesetak. Od 2009. god. klub dobiva svoje ime „NOVA NADA“, a to nas ime veže uz sjećanje na našu dragu, preminulu predsjednicu Nadu Marčec, koja je klub uspješno vodila od 2001.god. pa sve do početka 2009. god. kada vodstvo kluba preuzima Jasenka Š tefić.                        Klub žena „NOVA NADA“ član je Hrvatskog foruma protiv raka   „Europa Donna Zagreb“ koji surađuje s ostalim klubovima u RH i skupinom žena za samopomoć Slovenije. Od 2001. god. Županijska liga protiv raka i klub „NOVA NADA“ obilježavaju i sudjeluju u humanitarnoj međunarodnoj akciji „Dan narcisa“ koja se provodi svake godine u sva tri grada Međimurja, u čakovcu, Prelogu, Murskom Središću i nekolicini većih naselja kao što su Nedelišće, Kotoriba, Mala Subotica, Palovec, Pribislavec. Tijekom akcije se prodaju narcise i prigodni proizvodi sa ciljem prikupljanja sredstava namijenjenih za kupnju dijagnostičke opreme te rehabilitaciju i resocijalizaciju oboljelih žena. Ujedno se distribuira mnoštvo edukativnog materijala, a i kroz medije se motivira žene da se odazovu na screening mamografiju.   Moramo naglasiti da se od prikupljenih novčanih sredstava u dosadašnjim akcijama kupio aparat za limfnu drenažu, koji je važan u rehabilitaciji žena operiranih od raka dojke, ultrazvučni aparat, važan za rano otkrivanje (dio sredstava), infuzijska pumpa za aplikaciju kemoterapije i digitalne fosforne kasete za mamografiju.

Author Biography

Jasenka Š tefić, Županijska liga protiv raka čakovec, Klub žena liječenih od bolesti dojke „Nova Nada“

Kontakt adresa:Jasenka Š tefićKlub žena liječenih od bolesti dojke „Nova Nada“, Županijska liga protiv raka čakovecA.Schulteissa 1940.000 čakovecTel. 040 395 307

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi