Zajednica u promicanju dojenja – grupe za potporu dojenju

Autor(i)

  • Vesna Vukšić
  • Jasna Bacinger

Sažetak

Zaštita, promicanje i potpora dojenju prioriteti su javnog zdravstva u cijeloj Europi.Rani prestanak dojenja ima negativne posljedice za žene, djecu i okolinu, a rezultira sapovećanim troškovima za zdravstvenu njegu i povećava nejednakost u zdravlju.Globalna strategija za prehranu dojenčadi i male djece koju su usvojile sve članiceSvjetske zdravstvene organizacije na 55.Svjetskoj zdravstvenoj skupštini u svibnju 2002.godine daje osnovu za inicijativu u javnom zdravstvu za zaštitu, promicanje i potporu dojenju.Bogata iskustva pokazuju da dojenje mora biti zaštićeno, promicano i potpomognutosamo kroz složnu i usklađenu akciju.  - Politika dojenja i planiranje  - Informacija, edukacija i komunikacija  - Obrazovanje  - Zaštita, promicanje i potpora  - Praćenje i nadzor  - IstraživanjeZaštita i potpora dojenju spada u domenu ljudskih prava –Konvencija o pravima djece 1989.„Kad bi se pojavilo novo cjepivo koje može spriječiti smrt više milijuna djece godišnje, kojeje uz to jeftino, sigurno, koje se uzima oralno te ne zahtjeva „hladni lanac„ (u transportu)ono bi postalo trenutni imperativ javnog zdravstva.„Dojenje može osigurati sve gore navedeno, čak i više, ali zahtjeva svoju vlastitutoplolančanu potporu tj. Stručnu potporu majkama da izgrade samopuzdanje.Ako je ovaj topli lanac izgubljen u kulturi ili se smatra lošim, tada je posaozdravstvene službe da ga popravi.Grupe za potporu dojenju 10.- ti su korak inicijative SZO/UNICEF-a programa„Rodilišta prijatelji djece.„  Predstavljaju poveznicu prema kontinuiranom pružanju potpore u postnatalnomperiodu uz suradnju zdravstvenih djelatnika iz rodilišta sa zdravstvenim djelatnicima izprimarne zdravstvene zaštite i udrugama i nevladinim organizacijama koje se bavesavjetovanjem majki u svezi dojenja.Program „Potpora zajednice dojenju„   u Hrvatskoj je donešen u ožujku 2008. godine.Temelji se na suradnji zdravstvenih djelatnika i različitih segmenata društva u promicanju ipotpori dojenju, odnosno na provođenje određenih aktivnosti u pet ciljanih skupina.  - osoblje programskog tima  - zdravstveni sustav  - partneri iz različitih segmenata društva  - mediji  - majke dojilje, trudnice i njihove obitelji

Author Biography

Vesna Vukšić

Kontakt:Vesna Vukšić, vms  čakovec I. G. Kovačića 1e  mail.  hugpd.ck@gmail.com

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi