Osobe s invaliditetom - način života/suživota u lokalnoj zajednici

Autor(i)

  • Jasenka Š alamon

Sažetak

Republika Hrvatska provodi aktivnu politiku ljudskih prava, koja proizlazi iz usvajanja ključnih međunarodnih zakona. Poseban naglasak stavljen je na zaštitu ranjivih društvenih skupina,  kao što su osobe s invaliditetom te djeca s teškoćama u razvoju. Na dosadašnju provedbu i rezultate Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. - 2006. godine te napostojeće zakonodavstvo, Vlada RH donosi novi dokument   - Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. i 2015. godine, a s ciljem napretka te daljnjeg napretka  i snaženja zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Prema tome, politika prema osobama s invaliditetom zasniva se na suvremenim međunarodnim standardima. Oni uključujui temeljna načela ljudskih prava kao što su načelo nediskriminacije i načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti ljudskih prava, a što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih, kao i  socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom.Međunarodni pravni instrumenti koje je Republika Hrvatska ratificirala čine dio unutarnjega pravnog poretka. Republika Hrvatska ima široku osnovu za usklađivanje svojeg zakonodavstvana području zaštite prava osoba s invaliditetom, kao i za njegov razvoj. Republika Hrvatska je pokazala pripadnost krugu demokratskih zemalja koje uvažavaju načela demokracije, pravne države ivladavine prava te poštivanja ljudskih prava.Konvencija o pravima osoba s invaliditetom UN-a rezultat je kontinuiranog i učinkovitog djelovanja osoba s invaliditetom u svojim sredinama, ali i njihove aktivnosti na globalnoj razini, posebice  u svrhu prepoznavanja i izjednačavanja potreba ove vrlo široko zastupljene društvene skupine. Svrha Konvencije o pravima osoba s invaliditetom sadržana je u njezinom I. članku koji ju definira kao  ''unapređivanje, zaštitu i osiguranje punog i ravnopravnog uživanja ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom i unapređivanje njihovog urođenog dostojanstva''. Tematska područja  Konvencije ogledaju se u općim načelima kao što su: nediskriminacija, sudjelovanje i uključivanje u društvo, poštivanje razlika, jednake mogućnosti, pristupačnost, jednakost između muškaraca i žena tepoštivanje djece s teškoćama u razvoju.Republika Hrvatska je, među prvih dvadeset država, pristupila i njenom potpisivanju 30. ožujka 2007. Sadašnji zakonski okvir i potpora koji Konvencija uživa među osobama s invaliditetompredstavljaju dodatni poticaj i obvezu hrvatske Vlade da Konvenciju učini dijelom zakonodavstva i svakidašnjom praksom, ali i potrebu da ona zaživi u svijesti pojedinca kao opće dobro.

Author Biography

Jasenka Š alamon

Koordinator stambenih zajednica

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi