Agresivnost kod učenika s lakšim intelektualnim teškoćama i neke odrednice obiteljskog okruženja

Autor(i)

  • Tatjana Žižek Centar za odgoj i obrazovanje čakovec
  • Berta Bacinger-Klobučarić Centar za socijalnu skrb čakovec

Ključne riječi:

agresivnost, učenici s lakšim intelektualnim teškoćama, školski uspjeh, obiteljski socikonomski status

Sažetak

U svakodnevnom radu s djecom s intelektualnim teškoćama uočavamo sve češću pojavu agresivnosti kod učenika te sve nižu socijalnu i obrazovnu strukturu obitelji. Rješavanje takvih problema zahtijeva multidisciplinarni pristup te kvalitetnu suradnju škole i Centra za socijalnu skrb.S ciljem utvrđivanja povezanosti kvalitete obitelji, pojave agresivnog ponašanja u školi i školskog uspjeha kod učenika s lakšim intelektualnim teškoćama, provedeno je istraživanje na 88 polaznika Centra za odgoj i obrazovanje čakovec.

Author Biographies

Tatjana Žižek, Centar za odgoj i obrazovanje čakovec

Kontakt:tatjana.zizek@ck.t-com.hr

Berta Bacinger-Klobučarić, Centar za socijalnu skrb čakovec

Kontakt:berta.bacinger.klobucaric@cszz-ck.hr

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi