Uhranjenost djece školske dobi u Međimurskoj županiji u školskoj godini 2007/2008 i uloga Š kolske medicine u mjerama prevencije pretilosti školske djece

Autor(i)

  • Zrinka Zvornik Legen Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Narcisa Slugan Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Diana Uvodić čurić Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Sažetak

UVODPretilost je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema suvremenog svijeta, poglavito usljed njezinog epidemijskog karaktera, povećanog morbiditeta, mortaliteta i visokih troškova liječenja. Posebice zabrinjava porast pretilosti kod djece i adolescenata koja je izražena kako u svijetu tako i u Hrvatskoj.Po procjenama Svjetske zdravstvene organizacije 2005. god. prekomjernu tjelesnu težinu imalo je oko 1,6 milijardi ljudi starijih od 15 godina,a najmanje 400 milijuna bilo je pretilo(1). U dječjoj i adolescentnoj dobi učestalost debljine se utrostručila u odnosu na stanje prije 25 godina, pri čemu je čak 10% dječje svjetske populacije pretilo ili rizično za razvoj pretilosti.Prema podacima HZJZ iz 2003.(studija Croatian Health Survey) u Hrvatskoj nešto više od polovice populacije žena i 2/3 muškaraca ima tjelesnu težinu veću od preporučene. Prema podacima HZJZ o stanju uhranjenosti djece od 7-14 god. u razdoblju od 2000. do 2005.godine bilo je 11.9% ispitanika s prekomjernom tjelesnom masom i 6,9 % pretile djece. Problem pretilosti djece i mladih je značajan faktor rizika za pojavu većine kroničnih nezaraznih bolesti u odrasloj dobi kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes tip 2, maligne bolesti, degenerativne bolesti lokomotornog aparata. Međutim pretilost u školske djece nije samo faktor rizika za obolijevanje u odrasloj dobi već i kronična bolest čije se posljedice uočavaju   već u dječjoj dobi kao što su razne ortopedske anomalije (varus koljena, valgus deformiteti, epifizioliza glave bedrene kosti), idiopatski povišeni intrakranijalni tlak, opstruktivna apneja u snu, razvoj žučnih kamenaca, nealkoholni steatohepatitis, te konačno povećanje incidencije diabetes mellitusa tip 2 u sve ranijoj dobi(2,3). Također pretilost u dječjoj dobi dovodi do pojave psihosocijalnih problema kao što su gubitak samopouzdanja, depresija, lošija socijalna prilagodba u društvu vršnjaka. Liječenje pretilosti   je vrlo važno jer je dokazano da smanjenje težine od samo 5-10% od početne težine smanjuje rizik obolijevanja od niza bolesti povezanih s debljinom(4).UHRANJENOST DJECE Š KOLSKE DOBI U MEčIMURSKOJ ŽUPANIJI U Š KOLSKOJ GODINI 2007/2008Analizirali smo uhranjenost djece školske dobi u Međimurskoj županiji u tri kompletne generacije učenika prvih, petih i osmih razreda u školskoj godini 2007/08. Obzirom da se tijekom sistematskog pregleda za upis u 1.razred te sistematskih pregleda učenika petih i osmih razreda svake godine vrši   praćenje rasta i razvoja učenika na temelju izmjerenih vrijednosti tjelesne težine i visine, izračunat je ITM za svakog učenika.ISPITANICI I METODEIspitanici su bili svi učenici prvih petih i osmih razreda međimurske županije, njih ukupno 3895.

Author Biography

Zrinka Zvornik Legen, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Kontakt:zrinka.zvornik-legen@zzjz-ck.hr040 386 832

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi