Uloga županijskog doma zdravlja u zbrinjavanju bolesnika s akutnim koronarnim sindromom

Autor(i)

  • Nevenka Krčmar Dom zdravlja čakovec
  • Ivan Pristaš Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Ranko Stevanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Aleksandar Tonković Dom zdravlja čakovec

Ključne riječi:

akutni koronarni sindrom, dom zdravlja, hitna pomoć, organizacija, protokoli

Sažetak

Liječnički timovi hitne medicinske pomoći imaju vrlo važno mjesto u suvremenom zbrinjavanju bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom. Oni moraju biti educirani, opremljeni, uigrani i podržani od cijelog sustava zdravstva. U radu se pojašnjava uloga županijskog doma zdravlja u zbrinjavanju bolesnika s akutnim koronarnim sindromom na temelju iskustava Doma zdravlja Međimurske županije u čakovcu. U projektu zbrinjavanju bolesnika s akutnim koronarnim sindromom posebno su razrađene i provedene zadaće reformiranog doma zdravlja: organiziranje, koordinacija i povezivanje timova, monitoring zdravstvenog stanja populacije na lokalnoj razini, epidemiološki nadzor, suradnja i zajednički rad s drugim službama, “umrežavanje†na lokalnoj razini, edukacija (pasivna i aktivna - s obje strane katedre), povezivanje zajedničkih dijagnostičkih servisa i uspostava kontrolu kvalitete. Za pravu inovativnu reformu a ne formalnu, uvedene su i neophodne promjene u upravljanju i organizaciji, a ne samo u standardima, normativima, pravima i obvezama. Opisan je slijed u provođenju projekta zbrinjavanja bolesnika s akutnim koronarnim sindromom: postavljanje glavnog cilja (smanjenje obolijevanja i umiranja od akutnih koronarnih bolesti) i kratkoročnih i dugoročnih specifičnih ciljeva, usvajanje strategije na temelju glavnog cilja (edukacija, opremanje uvođenje i provedba posebnih programa, povezivanje, suradnja, osiguranje kvalitete kroz kliničke smjernice, i protokole) i ostali elementi - dignitet, vodstvo, timski rad), prihvaćanje i uvođenje protokola zbrinjavanja.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi