Retrospektivna analiza izolata βHS-B u urogenitalnom traktu trudnica u Međimurskoj županiji

Autor(i)

  • Marijana Zadravec Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Marina Payerl-Pal Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Vesna Vršić Krištofić Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Biserka Poje Jelenić Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Ključne riječi:

Streptococcus agalactiae ( ßHS- B, beta hemolitički streptokok grupe B ), trudnice, kolonizacija, bolest novorođenčadi

Sažetak

Beta hemolitički streptokok grupe B ( βHS-B ili Streptococcus agalactiae ) je i danas jedan od vodećih uzročnika pobola i smrtnosti novorođenčadi. Izvor infekcije novorođenčadi je porođajni kanal majke. Jedna od strategija za prevenciju bolesti je pretraživanje trudnica na vaginalno i rektalno nosilaštvo streptokoka B grupe i primjena odgovarajućeg antibiotika za eradikaciju u porodu.Cilj našeg rada bio je retrospektivnom analizom dobiti podatke o stupnju vaginalne kolonizacije grupom B streptokoka kod naših trudnica.Metode:  U našem laboratoriju u razdoblju od 24.02.2005. do 31.12.2009. godine pretražujemo trudnice na vaginalno nosilaštvo B streptokoka od 35. do 37. tjedna trudnoće. Pritom se koristimo CDC smjernicama iz 2002. godine koje preporučaju uzimanje obrisaka vagine i rektuma i upotrebu selektivnih podloga, te preporukom Hrvatskog društva za medicinsku mikrobiologiju i parasitologiju od 07.06.2005.godine. Mi smo, zbog tehničkih razloga , uzimali samo obriske vagine, a u podatke o kolonizaciji uključili smo i sve one trudnice koje su imale pozitivne urinokulture i obriske cerviksa na βHS-B.Rezultati:  U navedenom vremenskom razdoblju, u našem laboratoriju, obrađeno je 2820 obrisaka introitusa vagine,od kojih je 259 bilo pozitivno ( 9 % ), a ako tome pribrojimo pozitivne urine (189 ) i pozitivne obriske cerviksa ( 33 ) dolazimo do 481 pozitivnog uzorka , odnosno 16 % kolonizacije.Zaključak:Učestalost βHS-B vaginalne kolonizacije u trudnica je u našoj županiji u granicama svjetskih rezultata ( 10-30 % ).

Author Biography

Marijana Zadravec, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Kontakt :Marijana Zadravec.dr.med, specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologijeZavod za javno zdravstvo Međimurske županijeDjelatnost mikrobiološki laboratorijTel.+385 40310336marijana.zadravec@zzjz-ck.hr

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi