Kretanje zaraznih bolesti na području Međimurske županije

Autor(i)

  • Višnja Smilović Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Lidija Vrbanec Megla Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Suzana Tarandek Strnad Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Ključne riječi:

zarazne bolesti, Međimurska županija, dvadesetogodišnje razdoblje, povoljna epidemiološka situacija

Sažetak

UVODZarazne   bolesti predstavljaju stalni neposredni ili potencijalni javnozdravstveni problem kako u Hrvatskoj tako i u cijelom svijetu. Danas su one pod nadzorom gotovo isključivo zbog kvalitetne provedbe programa   cijepljenja te osiguranja zdravstveno ispravne hrane i vode.   Pravovremeno   liječenje oboljelih također doprinosi u nadzoru nad zaraznim bolestima. Ipak ,najvažniji dio u nadzoru   je praćenje i izvještavanje o pojavi i kretanju zaraznih bolesti. Za što kvalitetniji nadzor potrebna je suradnja higijensko –epidemiološke službe i liječnika sa svih razina zdravstvene zaštite koji odmah trebaju prijaviti sumnju na bolest ili bolest, a što je i obvezno sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Podaci o zaraznim bolestima u Hrvatskoj prijavljuju se epidemiološkoj službi svakog Zavoda za javno zdravstvo, a oni prijavljuju epidemiološkoj službi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). HZJZ informacije o zaraznim bolestima upućuje stručnoj javnosti, javnim medijima i stanovništvu, ali i prosljeđuje podatke u Svjetsku zdravstvenu organizaciju i prema mrežama EU odnosno ECDC-a Eurosurveillance.

Author Biography

Višnja Smilović, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Kontakt osoba:Višnja Smilović, dr. med. spec. epidemiologZavod za javno zdravstvo Međimurske županijeDjelatnost za epidemiologijuTelefon: 040 310 337Telefax: 040 310 338e-mail:  visnja.smilovic@zzjz-ck.hr

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi