Zdravstvena ispravnost vode za piće u javnim i individualnim vodoopskrbnim objektima u Međimurskoj županiji

Autor(i)

  • Višnja Smilović Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Lidija Vrbanec Megla Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Suzana Tarandek Strnad Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Ključne riječi:

voda za piće, kontrola zdravstvene ispravnosti, javni i vodoopskrbni objekti, petogodišnje razdoblje

Sažetak

UVODMeđimurska županija je s površinom od 724 km ² najmanja županija, no s prosječno 162 stanovnika na km ² je najgušće naseljeno područje u Republici Hrvatskoj  U Međimurskoj županiji ima 130 naselja , tri grada i 22 općine. Najveći broj naselja je s manje od 1000 stanovnika, samo 30-tak ih ima između 1000-5000 stanovnika . Jedino naselje s većim brojem stanovnika je grad čakovec koji ima 15 790 stanovnika   a ujedno je i sjedište županije .CILJ   - kontrola zdravstvene ispravnosti vode za pićeCilj ovog istraživanja su rezultati zdravstvene ispravnosti vode za piće u:â—¦  1. individualnim vodoopskrbnim objektimaâ—¦  2. javnom vodoopskrbnom objektu  

Author Biography

Višnja Smilović, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Kontakt osoba:Višnja Smilović, dr. med. spec. epidemiologZavod za javno zdravstvo Međimurske županijeDjelatnost za epidemiologijuTelefon: 040 310 337Telefax: 040 310 338e-mail:  visnja.smilovic@zzjz-ck.hr

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi