Pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva Međimurske županije i rada zdravstvene djelatnosti

Autor(i)

  • Renata Kutnjak Kiš Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Ključne riječi:

pokazatelji, Međimurska županija, zdravstveno stanje, rad i iskorištenost zdravstvenih kapaciteta

Sažetak

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije prikuplja, obrađuje, analizira i interpretira podatke iz zdravstvenog sustava Međimurske županije, Državnog zavoda za statistiku, te drugih ustanova. U radu su prikazani opći podaci o županiji, demografski podaci, te podaci o smrtnosti, pobolu i korištenju zdravstvene zaštite. Međimurska županija (MŽ) je najmanja županija po površini, najgušće naseljena, sa najmanjim udjelom stanovništva starijeg od 65 godina. U županiji se bilježi značajan pad smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, te porast smrtnosti od malignih bolesti i samoubojstava. Smrtnost dojenčadi je u MŽ godinama bila viša od prosjeka Hrvatske zbog visoke smrtnosti dojenčadi romske nacionalnosti, premda se registrira značajan trend pada. Rezultati provedbe obveznog cijepljenja pokazuju da već godinama postižemo zakonom propisan potreban obuhvat cijepljenih, uz povoljnu epidemiološku situaciju. Odaziv na programe za rano otkrivanje raka je u MŽ najviši u Hrvatskoj. Broj stanovnika na jednog zdravstvenog djelatnika je u MŽ daleko veći nego što je prosjek Hrvatske (2008. godine - 122:84). U županiji je jedna stacionarna zdravstvena ustanova- Županijska bolnica čakovec, koja ima samo akutne krevete, a zbrinjava 81, 3% (2008. god.) bolnički liječenih pacijenata, najviše od svih županijskih bolnica. Udaljenost do bolnice iznosi samo 29 kilometara. Županija ima samo jedan Dom zdravlja (DZ čakovec) uz HMP stacioniranu u gradu čakovcu. Konstantno se u HMP bilježi porast broja intervencija u ordinaciji i sanitetskih prijevoza, uz isti broj liječničkih timova. 2008. godine su 54 ordinacije obiteljske medicine bile u zakupu (od 55), a trenutno je potpisivanje ugovora za koncesiju. Odnos broja pregleda u djelatnosti PZZ i spacijalističkih pregleda je u Međimurskoj županiji povoljniji nego u Hrvatskoj (3:1 u odnosu na 1,8:1), premda se iz godine u godinu bilježi sve veći broj pregleda u polikliničko-konzilijarnoj djelatnosti. Raste i broj pacijenata liječenih u Županijskoj bolnici čakovec, ali je duljina liječenja sve kraća (u 2008. je prosječna dužina liječenja iznosila 6,47 dana.

Author Biography

Renata Kutnjak Kiš, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Kontakt osoba:Renata Kutnjak Kiš, dr.med., specijalist.epidemiologZZJZ Međimurske županiječakovec, Ivana Gorana Kovačića 1ETel.040 386 839, fax.040 311 244e-mail-renata.kutnjak-kis@zzjz-ck.hr

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi