Od urednice broja

Autor(i)

  • Sandra Mihel

Sažetak

Poštovani čitatelji,nastavljamo s prikazom zdravlja u županijama Hrvatske. Urednički tim iz Međimurske županije pripremio je   prikaz stanja zdravlja, prioriteta i aktivnosti koje se provode u županiji, a koje ukazuju na širinu profesionalnih interesa i svijesti o važnosti preventive u Međimurskoj županiji.  Doprinos u stvaranju ove teme dali su brojni autori iz županije, a posebice se zahvaljujem i čestitam na stručno odrađenom poslu ravnateljici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije dr. Marini Payerl Pal te urednici teme dr. Diani Uvodić-čurić. Vjerujemo da će njihovo bogato znanje i iskustvo biti dragocjeno za sve koji rade na prevenciji bolesti i promicanju zdravlja stanovništva.Otvorena je i nova tema Š ećerna bolest. Zbog velikog broja osoba sa šećernom bolesti kako u svijetu tako i u Hrvatskoj te trenda porasta učestalosti, šećerna bolest predstavlja važan javnozdravstveni problem današnjice. Š ećerna bolest povezana je i s nizom komplikacija koje umanjuju kvalitetu života ali i uzrokuju preranu smrt.  Otvaranjem nove teme želimo pridonijeti jačanju svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i liječenja šećerne bolesti. Zahvaljujem se autorskom timu iz Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac te mr.sc. Tamari Poljičanin jer bez njenog stručnog vodstva i entuzijazma otvaranje ove teme nebi bilo moguće.Prije nego Vam zaželim ugodne ljetne praznike, u ime Uredništva pozivam Vas da se i sami uključite u rad časopisa slanjem članaka za objavu, predlaganjem novih tema ali i komentara na objavljeno.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Uvodnik