Fizičko-hemijski i mikrobiološki kvalitet vode s javnih česmi i lokalnih izvorišta na području Tuzlanskog kantona

Autor(i)

  • Nermina Mehinović Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
  • Maja Popović Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
  • Selma Azabagić Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
  • Adnan Aljukić JZU Dom zdravlja Lukavac

Ključne riječi:

Voda za piće, fizičko-hemijska analiza, mikrobiološka analiza, javne česme i izvorišta, Tuzlanski kanton

Sažetak

Cilj ovog rada je da se prikaže trenutno stanje fizičko-hemijske i mikrobiološke ispravnosti vode s lokalnih izvorišta i javnih česmi na području pet općina Tuzlanskog kantona, te procijeni u kojoj mjeri stanovništvo koristi alternativne izvore kao jedine izvore pitke vode, i kakav stav imaju o kvaliteti tih voda. Studijom presjeka anketirano je 400 ispitanika, starosti 30-70 godina, iz pet općina Tuzlanskog kantona, izabranih metodom slučajnog izbora. Uzorci vode su prikupljeni sa 24 javne česme iz istih općina u kojima je vršeno anketiranje, te su izvršene fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vode prema važećim Pravilnicima. Rezultati ankete su pokazali da 52,54% ispitanika smatra da je voda iz javnih česmi nesigurna jer se ne kontrolira redovito. 28,43% ispitanika ima stav da je voda s lokalnih izvorišta „zdravija od vode iz vodovoda“, dok ih 19,04% smatra da je voda s lokalnih izvorišta „bezbjedna za zdravlje“. Više od trećine ispitanih (38,32%) koristi javne česme i lokalna izvorišta kao jedini izvor vode za piće, njih 35,79% koristi za piće vodu iz gradskog vodovoda, dok ih 25,89% konzumira flaširanu vodu. Od 24 ispitana uzorka vode, jedan uzorak ne zadovoljava fizičko-hemijske kriterije, dok je 16 bakteriološki neispravno. Mikrobiološka neispravnost se odnosi na fekalnu kontaminaciju.Prikazani rezultati upozoravaju da vode iz većine izvorišta ne zadovoljavaju propisane standarde, a needuciranost stanovništva o rizicima korištenja nesigurnih izvora vode za piće dovodi do toga da ih jako veliki broj koristi upravo te vode kao jedine izvore pitke vode. Ovi rezultati trebaju biti podsticaj za nastavak istraživanja u cilju provođenja zaštite izvorišnih područja, redovitog kontroliranja sastava voda te razvoja edukativnih programa u cilju podizanja nivoa znanja stanovništva o korištenju sigurnih izvora vode za piće.  

Author Biographies

Nermina Mehinović, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

Mr. med. sc.

Maja Popović, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

Doktor medicine

Selma Azabagić, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

Doktor medicine

Adnan Aljukić, JZU Dom zdravlja Lukavac

Mr. med. sc.

Downloads

Objavljeno

2012-05-09

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi