Uvodna riječ urednika teme

Autor(i)

  • Pavle Jeličić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Poštovani čitatelji,Izuzetna mi je čast uređivati ovu veoma zanimljivu, ali možda malo zapostavljenu temu, s obzirom da ne postoji više stručni časopis u kojem se objavlju radovi na temu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD). Znanstvene i stručne publikacije su dostupne uglavnom stručnim osobama, dok običnoj populaciji ne preostaju previše izvora iz kojih bi se mogli kvalitetno informirati. Trenutno su informacije o DDD dostupne na nekoliko web stranica kao što su  www.hzjz.hr,  www.hcjz.hr,  www.huddd.hr,  www.korunic.hr,  www.stampar.hr i dr.Ovom temom želimo poticati ideje, napore i iskustva naših stručnjaka koji teorijska rješenja primjenjuju u praksi te da trenutačna, a i buduća saznanja na temu DDD-a budu dostupna široj populaciji.  Poznata je činjenica da su tijekom povijesti mnoge teške zarazne bolesti upravo zahvaljujući raznim štetnicima (štakori, buhe, komarci i dr.) činile, a u nekim dijelovima svijeta još uvijek čine, velike javnozdravstvene probleme. Najbolji primjer navedenoga je Yersinia pestis, uzročnik kuge, koja je šireći se preko štakorske buhe tijekom povijesti samo u Europi usmrtila oko 75 milijuna ljudi od čega samo u XIV. stoljeću oko 25 milijuna stanovnika, odnosno jednu trećinu stanovništva tadašnje Europe. Danas je kuga još uvijek prisutna u nekim dijelovima svijeta, ali ne u takvom opsegu kao u srednjem vijeku. Uzročnici malarije i Dengue, prenošeni inficiranim komarcima, predstavljaju današnju „kugu“, s obzirom da je oko 250 milijuna ljudi zaraženo, 2,5 milijarde je pod rizikom obolijevanja, a oko milijun ljudi umre svake godine. U Hrvatskoj je malarija eradicirana 60.-ih godina prošlog stoljeća, ali su i danas, zbog globalizacije, prisutni pojedini slučajevi importirane malarije što bi zajedno s unosom novih vektora i uzročnika te klimatskim promjenama u budućnosti moglo predstavljati veliki javnozdravstveni problem. Navedeno se podupire novonastalom situacijom s auhtohtonim slučajevima Dengue zabilježenim u 2010. godini na poluotoku Pelješcu.  S obzirom na navedeno te bogatu javnozdravstvenu povijest u Hrvata potrebno je naglasak staviti na prevenciju, primarno u smislu usvajanja obrazaca ponašanja kojima će se spriječiti razmnožavnje štetnika a time i širenje zaraznih bolesti, a tek potom suzbijanje samih štetnika uporabom biocidnih pripravaka, tj. opasnih i štetnih kemikalija.Ovu temu bi otvorili s radom koji prikazuje borbu protiv unosa zaraznih bolesti u hrvatske krajeve tijekom sedam stoljeća te 60 godina djelovanja suvremene djelatnosti DDDD u Republici Hrvatskoj. Osim navedenog rada prikazati će se i rad o novom, prvi puta opisanom, javnozdravstvenom štetniku Supella longipalpa (Fabr.) te radovi o provođenju dezinfekcije u svakodnevnici i integralnom pristupu u deratizaciji.Radovi su već objavljeni u zbornicima radova znanstveno - stručno - edukativnih seminara iz područja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivredenih proizvoda (ZUPP) koji se dugi niz godina održavaju pod zajedničkim nazivom „DDD i ZUPP“ i zbornicima radova obvezne „Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih DDD mjera“ te su kao takvi preuzeti iz istih u odobrenje izdavača Zbornika te autora radova.Koristim ovu priliku za zahvalu svim autorima, uredničkom timu, uredniku broja i glavnom uredniku HČJZ na ukazanom mi povjerenju za uređivanje ove teme te gđi. Javorki Korunić iz KORUNIĆ d.o.o. Zagreb, izdavača zbornika radova seminara „DDD i ZUPP“ i „Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih DDD mjera“, koja nam je ustupila navedene radove objavljene u istim.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi