Sedmi okvirni program (FP7) - financiranje znanosti u EU

Autor(i)

  • Ana Ivičević-Uhernik Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Sedmi okvirni program (Seventh Framework Programme - FP7) je glavni program EU za financiranje znanstvenih istraživanja u razdoblju 2007-2013. godine. Sudjelovati mogu sveučilišta i istraživački instituti, poduzeća, javna tijela, međunarodne organizacije, nevladine organizacije, kao i pojedinci iz svih 27 zemalja članica EU te pridruženih zemalja: Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Š vicarske, Izraela, Turske, Albanije, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Program se sastoji od četiri potprograma: „Suradnja“, „Ideje“, „Ljudi“ i „Kapaciteti“. „Suradnja“ je središnji potprogram Sedmog okvirnog programa čiji je glavni cilj razvijanje međunarodne suradnje kroz potporu zajedničkim istraživanjima međunarodnih timova znanstvenika. Podijeljen je po tematskim cjelinama:1.  Zdravlje, 2.  Hrana, poljoprivreda i ribarstvo i biotehnologija, 3.  Informacijske i komunikacijske tehnologije, 4.  Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije, 5.  Energija, 6.  Zaštita okoliša, 7.  Transport i aeronautika, 8.  Društveno-ekonomske i humanističke znanosti, 9.  Svemir i 10.  Sigurnost. 11.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Inovacije