Prepreke slušanju kod studenata sestrinstva

Mihaela Buholov, Željka Matana, Ivana Ružić, Joško Sindik

Sažetak


Cilj: Cilj ovog rada je utvrditi postoje li razlike u preprekama slušanju između studenata sestrinstva u Dubrovniku i studenata sestrinstva u Zagrebu s obzirom na bračno stanje, godine starosti, duljinu staža i mjesto studiranja.

Metode: Za potrebe rada ispitano je ukupno 39 studenata studija sestrinstva, 23 iz Dubrovnika i 16 iz Zagreba. Podaci su prikupljeni upitnikom o preprekama slušanju.

Rezultati: Rezultati su pokazali da ne postoje statistički značajne razlike u preprekama slušanju kod studenata sestrinstva, niti s obzirom na grad studiranja, niti za dobne grupe, niti za kategorije duljine radnog staža, ni za različita bračna stanja.

Diskusija: Daljnja bi se istraživanja mogla fokusirati na metode poboljšanja komunikacije na relaciji bolesnik-zdravstveni djelatnik, a time i na otklanjanje prepreka u slušanju.


Ključne riječi


prepreke slušanju, studenti sestrinstva, rezultati

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja