Uvodnik

Autor(i)

  • Luka Kovačić Š kola narodnog zdravlja "A. Š tampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ključne riječi:

Uvodnik

Sažetak

Uvodnik

Author Biography

Luka Kovačić, Š kola narodnog zdravlja "A. Š tampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Rođen 13. 10. 1940. u čurđevcuMedicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1965.Spec. Socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite (sada Javno zdravstvo)Sveuč. profesor socijalne medicine i javnog zdravstva  

Downloads

Objavljeno

2014-01-27

Broj časopisa

Rubrika

Uvodnik