Problemi i poteškoće školske djece s ADHD sindromom Problems and difficulties of school children with ADHD syndrom

Zrinka Puharić

Sažetak


ADHD poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću jedan je od najčešćih neurorazvojnih poremećaja u dječjoj dobi.Simptomi se javljaju prije 7 godine života i karakterizira ih nemir, nedostatak pažnje i koncentracije, loša socijalizacija i vještine učenja.Dijagnosticira se multifaktorskim pristupom( liječnik, defektolog, psiholog, logoped) a simptomi ublažuju lijekovima, psihoedukacijom i kombinacijom.

Ključne riječi


ADHD,hiperaktivnost, školsko dijete

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja