Problemi i poteškoće školske djece s ADHD sindromom Problems and difficulties of school children with ADHD syndrom

Autor(i)

  • Zrinka Puharić Visoka tehnička škola Bjelovar

Ključne riječi:

ADHD, hiperaktivnost, školsko dijete

Sažetak

ADHD poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću jedan je od najčešćih neurorazvojnih poremećaja u dječjoj dobi.Simptomi se javljaju prije 7 godine života i karakterizira ih nemir, nedostatak pažnje i koncentracije, loša socijalizacija i vještine učenja.Dijagnosticira se multifaktorskim pristupom( liječnik, defektolog, psiholog, logoped) a simptomi ublažuju lijekovima, psihdukacijom i kombinacijom.

Author Biography

Zrinka Puharić, Visoka tehnička škola Bjelovar

Visoka tehnička škola BjelovarStručni studij sestrinstva

Downloads

Objavljeno

2014-01-27

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi