Kvaliteta rada u medicini

Autor(i)

  • Slavica Sović

Ključne riječi:

osiguranje kvalitete rada, unapređenje kvalitete rada, pokazatelji kvalitete rada

Sažetak

Neke od općih definicija kvalitete su: izvrsnost, ostvarenje očekivanja ili ciljeva, odsustvo pogrešaka te prikladnost. Jedna od općih definicija kvalitete rada u medicini je stupanj do kojeg zdravstvene usluge povećavaju vjerojatnost željenih zdravstvenih ishoda kod pojedinca i populacije. Teško je odrediti mjere kojima bi se prema navedenim definicijama mogla donijeti prosudba o kvaliteti. Prema drugom pristupu konceptu kvalitete, koji prevladava u medicini, kvaliteta je višedimenzionalna. Svaka dimenzija kvalitete gledana pojedinačno daje djelomični prikaz sustava, ali u sintezi s drugim dimenzijama dobro i s dosta pojedinosti opisuje cjeloviti sustav. Dimenzije kojima se opisuje kvaliteta rada u medicini su brojne, a najčešće korištene su učinkovitost, djelotvornost, pristupačnost, dostupnost, sigurnost, pravičnost te zadovoljstvo.Definirani i mjerljivi elementi procjene kvalitete rada nazivaju se pokazatelji kvalitete rada. Odlike prihvatljivih pokazatelja kvalitete rada su valjanosti, tehnička provedivost, pouzdanost, prihvatljivost  te osjetljivost na promjene.Pokazateljima kvalitete rada pridružuju se pripadajući kriteriji,  navodi vezani uz pojedini akt zdravstvene skrbi, jasno definirani, tako da je moguće prosuditi je li se navedeni element skrbi u prošlosti dogodio ili ne.    

Downloads

Objavljeno

2014-01-27

Broj časopisa

Rubrika

Javnozdravstveno nazivlje