Pretjerano samopouzdanje kod zdravstvenih djelatnika

Autor(i)

  • Marija Urlić Opća bolnica Dubrovnik
  • Marijana Briški Institut za antropologiju, Zagreb
  • Joško Sindik

Ključne riječi:

samopouzdanje, studenti, zdravstveno osoblje

Sažetak

Predmet ovoga   rada   je   utvrditi   postojanje pretjeranog samopouzdanja kod   zdravstvenih djelatnika, u odnosu na niz nezavisnih varijabli. Cilj   istraživanja bio je   utvrditi   postoje   li   razlike u   razini pretjeranog samopouzdanja zdravstvenih djelatnika u odnosu   na   mjesto studiranja (gradove   Dubrovnik   i   Zagreb), te s obzirom na   kronološku dob, bračno stanje te radni   staž   ispitanika. Ispitali smo uzorke izvanrednih studenata studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku te na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, koristeći Upitnik pretjeranog samopouzdanja. Ne postoji statistički značajna razlika u pretjeranom samopouzdanju u odnosu na dob ispitanika. Pronađena je statistički značajna razlika u pretjeranom samopouzdanju u odnosu na radni staž ispitanika, i tu u dimenziji percepcije moći, u smjeru većih prosječnih rezultata za sudionike s kratkotrajnijim stažem. Nema statistički značajnih razlika u pretjeranom samopouzdanju u odnosu na bračno stanje ispitanika kao ni u odnosu na grad studiranja (Dubrovnik i Zagreb).

Author Biographies

Marija Urlić, Opća bolnica Dubrovnik

prvostupnica sestrinstva

Marijana Briški, Institut za antropologiju, Zagreb

mag.

Joško Sindik

dr. sc. znanstveni suradnik

Instut za antropologiju, Gajeva 32, Zagreb

Downloads

Objavljeno

2014-01-27

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi