Pretjerano samopouzdanje kod zdravstvenih djelatnika

Autor(i)

  • Marija Urlić Opća bolnica Dubrovnik
  • Marijana Briški Institut za antropologiju, Zagreb
  • Joško Sindik

Ključne riječi:

samopouzdanje, studenti, zdravstveno osoblje

Sažetak

Predmet ovoga   rada   je   utvrditi   postojanje pretjeranog samopouzdanja kod   zdravstvenih djelatnika, u odnosu na niz nezavisnih varijabli. Cilj   istraživanja bio je   utvrditi   postoje   li   razlike u   razini pretjeranog samopouzdanja zdravstvenih djelatnika u odnosu   na   mjesto studiranja (gradove   Dubrovnik   i   Zagreb), te s obzirom na   kronološku dob, bračno stanje te radni   staž   ispitanika. Ispitali smo uzorke izvanrednih studenata studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku te na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, koristeći Upitnik pretjeranog samopouzdanja. Ne postoji statistički značajna razlika u pretjeranom samopouzdanju u odnosu na dob ispitanika. Pronađena je statistički značajna razlika u pretjeranom samopouzdanju u odnosu na radni staž ispitanika, i tu u dimenziji percepcije moći, u smjeru većih prosječnih rezultata za sudionike s kratkotrajnijim stažem. Nema statistički značajnih razlika u pretjeranom samopouzdanju u odnosu na bračno stanje ispitanika kao ni u odnosu na grad studiranja (Dubrovnik i Zagreb).

Author Biographies

Marija Urlić, Opća bolnica Dubrovnik

prvostupnica sestrinstva

Marijana Briški, Institut za antropologiju, Zagreb

mag.

Joško Sindik

dr. sc. znanstveni suradnikInstut za antropologiju, Gajeva 32, Zagreb

Downloads

Objavljeno

2014-01-27

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi